Friday, August 17, 2012

New handmade bracelets in VN's Shop

I just added the new handmade bracelets for anyone who are interested in pre-ordering them. They aren't available until the end of August. If you like, please support my shop. 
Thank you


1 comment:

  1. Mình có tự tạo một mẫu cửa hàng đơn giản cho Blogger. Mẫu này rất dễ sử dụng và hầu như các tính năng đều tự động, ít phải cài đặt bằng tay. Cách đăng giá sản phẩm rất đơn giản. Bạn vào trang web của mình tải về sử dụng xem nhé: vn.bloggershop.info

    ReplyDelete